ข้อมูลเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 05004 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 29/09/2562