ข้อมูลลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 04015 ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน 29/09/2562