ข้อมูลสับปะรดบ้านคา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 04013 สับปะรดบ้านคา 29/09/2562