ข้อมูลสับปะรดท่าอุเทน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 04012 สับปะรดท่าอุเทน 29/09/2562