ข้อมูลส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 04006 ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร 29/09/2562