ข้อมูลไวน์ที่ราบสูงภูเรือ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 03001 ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ 29/09/2562