ข้อมูลผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 02007 ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม 29/09/2562