ข้อมูลเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 02006 เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน 29/09/2562