ข้อมูลผ้าไหมยกดอกลำพูน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 02003 ผ้าไหมยกดอกลำพูน 29/09/2562