ข้อมูลข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01009 ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ 29/09/2562