ข้อมูลข้าวก่ำล้านนา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01008 ข้าวก่ำล้านนา 29/09/2562