ข้อมูลงานแพร่เสียงแพร่ภาพ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 พ. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 29/09/2562