ข้อมูลเกาหลีใต้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 KR เกาหลีใต้ 29/09/2562