ข้อมูลเซนต์คิตส์และเนวิส


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 KN เซนต์คิตส์และเนวิส 29/09/2562