ข้อมูลจอร์แดน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 JO จอร์แดน 29/09/2562