ข้อมูลอันดอร์รา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AD อันดอร์รา 29/09/2562