ข้อมูลรหัสไปรษณีย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
72000 รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 ทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 ท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 ไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 โคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 ดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 ดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 พิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 ดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 ดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 บ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72000 โพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
72110 สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 1
72110 บางเลน อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 1