ข้อมูลรหัสไปรษณีย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
71190 ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
71190 วังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
71190 ช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
71190 หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
71210 เลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 1
71210 หนองโสน อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 1
71210 หนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 1
71210 หนองปลิง อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 1
71210 หนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 1
71210 ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 1
71210 หนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 1
71220 หนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 1
71220 หนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 1
71220 เขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 1
71220 หนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี 1