ข้อมูลรหัสไปรษณีย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
71140 พนมทวน อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 1
71140 หนองโรง อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 1
71140 ทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 1
71140 ดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 1
71140 พังตรุ อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 1
71140 หนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 1
71140 ดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 1
71150 ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 1
71150 ท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 1
71150 สิงห์ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 1
71150 ไทรโยค อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 1
71150 วังกระแจะ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 1
71150 ศรีมงคล อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 1
71150 บ้องตี้ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 1
71160 บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 1