ข้อมูลรหัสไปรษณีย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
71120 ท่าไม้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71120 ท่ามะกา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71120 โคกตะบอง อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71120 ดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71120 เขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71120 หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71120 ท่าเสา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71130 ดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71130 ตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71130 ท่าเรือ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71130 อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71130 พระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71130 แสนตอ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71130 หนองลาน อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71130 ท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1