ข้อมูลรหัสไปรษณีย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
10100 ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1
10100 วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1
10100 คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1
10100 บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1
10100 วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1
10100 จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1
10100 สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1
10100 ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1
10110 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1
10110 คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1
10110 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1
10110 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1
10110 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1
10110 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1
10120 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1