ข้อมูลรายการสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
06001 หมูย่างเมืองตรัง 1
06002 เนื้อโคขุนโพนยางคำ 1
06003 กาแฟดอยตุง 1
06004 กาแฟดอยช้าง 1
06005 หอยนางรมสุราษฏร์ธานี 1
06006 ไข่เค็มไชยา 1
06007 น้ำตาลโตนดเมืองเพชร 1
06008 ขนมหม้อแกงเมืองเพชร 1
06009 ชาเชียงราย 1
06010 ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี 1
06011 ปลากุเลาเค็มตากใบ 1
06012 น้ำหมากเม่าสกลนคร 1
06013 กาแฟเขาทะลุ 1
06014 กาแฟดงมะไฟ 1