ข้อมูลรายการสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
04028 มะพร้าวเกาะพะงัน 1
04029 มะนาวเพชรบุรี 1
04030 มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า 1
04031 มะยงชิดนครนายก 1
04032 มะปรางหวานนครนายก 1
04033 พริกบางช้าง 1
05001 จักสานพนัสนิคม 1
05002 ครกหินอ่างศิลา 1
05003 ร่มบ่อสร้าง 1
05004 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 1
05005 ศิลาดลเชียงใหม่ 1
05006 มุกภูเก็ต 1
05007 เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด 1
05008 ญอกมละบริน่าน 1
05009 ชามไก่ลำปาง 1