ข้อมูลรายการสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
04013 สับปะรดบ้านคา 1
04014 ลองกองตันหยงมัส 1
04015 ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน 1
04016 มะขามหวานเพชรบูรณ์ 1
04017 กระท้อนห่อบางกร่าง 1
04018 ทุเรียนนนท์ 1
04019 ทุเรียนป่าละอู 1
04020 ทุเรียนปราจีน 1
04021 กล้วยหินบันนังสตา 1
04022 กล้วยเล็บมือนางชุมพร 1
04023 ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม 1
04024 ชมพู่เพชร 1
04025 ลิ้นจี่นครพนม 1
04026 หมากเม่าสกลนคร 1
04027 ส้มสีทองน่าน 1