ข้อมูลรายการสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
02007 ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม 1
02008 ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ 1
03001 ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ 1
04001 ส้มโอนครชัยศรี 1
04002 ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 1
04003 ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 1
04004 ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 1
04005 ส้มโอปูโกยะรัง 1
04006 ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร 1
04007 สับปะรดศรีราชา 1
04008 สับปะรดภูแลเชียงราย 1
04009 สับปะรดนางแล 1
04010 สับปะรดภูเก็ต 1
04011 สับปะรดห้วยมุ่น 1
04012 สับปะรดท่าอุเทน 1