ข้อมูลรายการสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01001 ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 1
01002 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 1
01003 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 1
01004 ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี 1
01005 ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 1
01006 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ 1
01007 ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 1
01008 ข้าวก่ำล้านนา 1
01009 ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ 1
02001 ผ้าตีนจกแม่แจ่ม 1
02002 ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 1
02003 ผ้าไหมยกดอกลำพูน 1
02004 ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ 1
02005 ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท 1
02006 เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน 1