ข้อมูลPhysics (ฟิสิกส์)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 G Physics (ฟิสิกส์) 29/09/2562