ข้อมูลกลุ่มดอกไม้หลากหลายชนิด เป็นช่อ ดอกไม้เป็นมัดหรือตะกร้า แปลงปลูกดอกไม้ ดอกไม้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.5.23 กลุ่มดอกไม้หลากหลายชนิด เป็นช่อ ดอกไม้เป็นมัดหรือตะกร้า แปลงปลูกดอกไม้ ดอกไม้ 29/09/2562