ข้อมูลลำต้นของต้นไม้ที่ไม่มีกิ่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.1.20 ลำต้นของต้นไม้ที่ไม่มีกิ่ง 29/09/2562