ข้อมูลสัตว์ประเภทวัว ควาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.4.1 สัตว์ประเภทวัว ควาย 29/09/2562