ข้อมูลส่วนของรูปทรงเรขาคณิตชนิดเดียวกันที่เคียงกันประสานกันหรือตัดกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.7.2 ส่วนของรูปทรงเรขาคณิตชนิดเดียวกันที่เคียงกันประสานกันหรือตัดกัน 29/09/2562