ข้อมูลปืนชนิดอื่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23.3.7 ปืนชนิดอื่น 29/09/2562