ข้อมูลรูปหล่อ รูปสลัก รูปปั้นภาพคนขี่ม้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 22.5.17 รูปหล่อ รูปสลัก รูปปั้นภาพคนขี่ม้า 29/09/2562