ข้อมูลมือ นิ้วมือ รอยพิมพ์มือหรือนิ้วมือ แขวน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.9.14 มือ นิ้วมือ รอยพิมพ์มือหรือนิ้วมือ แขวน 29/09/2562