ข้อมูลผู้หญิงคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งและเด็กคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.10 ผู้หญิงคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งและเด็กคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง 29/09/2562