ข้อมูลหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19 หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 29/09/2562