ข้อมูลแผ่นสำหรับบันทึกและถอดเสียง ภาพและข้อมูล ซองและกล่องใส่แผ่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.1.16 แผ่นสำหรับบันทึกและถอดเสียง ภาพและข้อมูล ซองและกล่องใส่แผ่น 29/09/2562