ข้อมูลลูกโลกกับวัสดุที่ผลิตขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.5.11 ลูกโลกกับวัสดุที่ผลิตขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 29/09/2562