ข้อมูลกิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ 29/09/2562