ข้อมูลการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 33140 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 29/09/2562