ข้อมูลการผลิตที่นั่งภายในยานยนต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์ 29/09/2562