ข้อมูลการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยกเว้นการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 14110 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยกเว้นการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า 29/09/2562