ข้อมูลการผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 29/09/2562