ข้อมูลกิจกรรมที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 09900 กิจกรรมที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 29/09/2562