ข้อมูลกิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่และสนับสนุนการ ผลิตปิโตรเลียม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 09000 กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่และสนับสนุนการ ผลิตปิโตรเลียม 29/09/2562